KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE YURTDIŞI VERİ AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI
İşbu Açık Rıza Beyanı ile veri sahibi kişi olarak, kendi açık rızam ile yurt dışında mukim bulunan bulut tabanlı yazılım üzerinden kimlik verisi, iletişim verisi, finans verisi kişisel verilerim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Google Play Store ve/veya Apple Store’dan indirmek suretiyle “Paraya Koş” uygulaması üzerinden verdiğim tüm kişisel verilerimin anket ve/veya reklam öncesi ve sonrası araştırmalar yapılması, tarafıma hizmet sunulması amacıyla, teknik altyapıda müşteri yönetimi için kullanılan bulut tabanlı yazılımların yurt dışında tutulması nedeniyle yurt dışına otomatik olarak aktarılacağını kabul etmiş bulunmaktayım.
Evliya Çelebi Mah. Mimarbaşı Sk. S.S Kaymar Konut Yapı Koop. Sitesi U Blok No:2 İç Kapı No:46 Tuzla / İSTANBUL adresinde mukim Veri Sorumlusu LİYA GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) yetkilileri ile “Paraya Koş” uygulaması üzerinden Aydınlatma Metni kapsamında tarafıma gerekli aydınlatmaların yapılarak işleneceğinin ve otomatik olarak yurt dışına kişisel verilerimin aktarılacağının farkında olarak bu kanal ile iletişimde AÇIK RIZAMIN mevcut olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
“Paraya Koş” uygulaması kullanmak suretiyle yurt dışı veri transferini kabul etmiyorsanız; e-posta adresi destek@parayakos.com üzerinden iletişime geçiniz.
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finans Verisi kişisel verilerimin anket ve/veya reklam öncesi ve sonrası araştırmalar yapılması, tarafıma hizmet sunulması amacıyla yurt dışı kuruluşlara, ayrıca Şirket’in teknik altyapısında müşteri yönetimi için kullanılan bulut tabanlı yazılımların yurt dışında tutulması nedeniyle LİYA GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin yurt dışı iş ortaklarına aktarılmasına açık rıza veriyorum.
İşbu açık rızanızı herhangi bir sebeple geri almanız halinde “Paraya Koş” uygulaması üzerinden kullanımınıza sunulan oyuna devam edemeyeceğinizi bildiririz.