“Paraya Koş” MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu “Paraya Koş” Mobil Uygulama Gizlilik ve Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); Evliya Çelebi Mah. Mimarbaşı Sk. S.S Kaymar Konut Yapı Koop. Sitesi U Blok No:2 İç Kapı No:46 Tuzla / İSTANBUL adresinde mukim LİYA GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) ile aşağıda tanımlandığı şekilde Google Play Store ve Apple Store’dan indirmek suretiyle Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde Uygulama’dan yararlanan kullanıcının (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Sözleşme; KULLANICI’nın, üyelik kaydını tamamlaması ve bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.
2. TANIMLAR
Aşağıda yer alan tanımlar, aşağıda açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır:
Uygulama: Paraya Koş isimli mobil uygulama, mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan Hizmetler’in sunulduğu tüm sanal mecralarını ifade etmektedir.
KULLANICI: Uygulama’yı indirerek üye olan ve Uygulama tarafından sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişileri ifade etmektedir.
Sisteme Erişim Araçları: KULLANICI’nın hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan KULLANICI ad/soyadı, şifre, doğrulama kodu, gibi yalnızca KULLANICI’nın bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.
Hizmetler: Uygulama içerisinde KULLANICI’nın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan ve Sözleşme’nin 7. Maddesinde yer alan Hizmetler’i almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.
İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.
Profil Sayfası: KULLANICI’nın Kişisel Bilgiler’ini ve Uygulama bazında kendisinden talep edilen KULLANICI tarafından belirlenen bilgileri girdiği KULLANICI’ya özel sayfasını ifade etmektedir.
Kişisel Bilgiler/ Gizli Bilgiler: Kişinin, T.C. Kimlik Numarası, adı/soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve banka IBAN bilgisini ifade etmektedir. Lokasyon: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan ve Şirket tarafından uygun bulunarak para ödülü saklanan konum ve/veya Lokasyon’u ifade etmektedir.
3. KONU VE KAPSAM
ŞİRKET, Uygulama üzerinden KULLANICI’ya oyun hizmeti sunmaktadır. Bu oyun ile ŞİRKET tarafından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde uygun bulunan konuma/Lokasyon’lara oyunda bulunan harita esas alınmak üzere para ödülü saklanmakta ve bazı ipuçları verilerek KULLANICI tarafından o konuma gidilerek ödülün bulunması amaçlanmaktadır. KULLANICI, Uygulama’da yer alan harita ve konum bilgilerini kullanarak ödülün saklandığı bölgeye mobil cihazıyla birlikte fiziksel olarak giriş yaptığında para ödülüne hak kazanmaktadır. Para ödülüne hak kazanmak için gerekli koşullar www.parayakos.com uzantılı internet sitesinde detaylı olarak düzenlenmiştir. KULLANICI, Uygulama’yı kullanırken www.parayakos.com uzantılı internet sitesinde detaylı olarak izah edilen koşul ve kuralları dikkate almakla yükümlüdür. KULLANICI, www.parayakos.com uzantılı internet sitesinde belirtilen kural ve koşullara aykırı herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi Uygulama üzerinden oyun oynarken bu kural ve koşullara uygun davranacağını ve bu kural ve koşulların her biri ile ilgili detaylı olarak bilgilendirildiğinde kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. UYGULAMAYA'YA ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI
Uygulama’dan yararlanmak isteyen KULLANICI, Uygulama’yı indirmek ve mobil Uygulama üzerinden istenen gerekli bilgileri girmek suretiyle Uygulama’ya ücretsiz üye olabilecektir. KULLANICI tarafından üyelik oluşturulurken kullanılan T.C. kimlik numarası ve banka IBAN bilgisinin sonradan herhangi bir sebeple KULLANICI ve/veya ŞİRKET tarafından değiştirilmesi ve/veya güncellenmesi mümkün değildir. KULLANICI’nın üyelik şifre bilgileri ŞİRKET tarafından saklanmaz. KULLANICI’nın şifresini unutması halinde şifre bilgileri ŞİRKET tarafından tekrar sağlanamamaktadır.
Üyelikten çıkmak için KULLANICI’nın Uygulama’da kendisi için oluşturulan profili silmelidir. KULLANICI tarafından profilinin silinmesi akabinde KULLANICI’nın IBAN bilgileri de dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın tüm Kişisel bilgileri geri getirilemez şekilde görünmez hale gelir. KULLANICI tarafından üyelik hesabının silinmesi halinde KULLANICI’ya ait şifre hiçbir surette saklanmaz. KULLANICI tarafından silinen üyelik bilgileri Uygulama sisteminden kaybolur ve silme işleminden sonra bu bilgilerin gerçek bilgi olarak geri yüklenmesi ve/veya saklanması teknik olarak mümkün değildir.
5. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KULLANICI, kullanım prosedürlerini yerine getirirken ve Hizmetler’den faydalanırken işbu Sözleşme kapsamında ve www.parayakos.com uzantılı internet sitesi aracılığı ile ilan edilen tüm kural ve şartlara Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata hükümlerine ve Türk toplum ve aile özellerine uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de ve www.parayakos.com uzantılı internet sitesi aracılığı ile ilan edilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.
Mobil Uygulama gerçek kişilere oyun hizmeti vermek için tasarlanmıştır. KULLANICI 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi olmalıdır. KULLANICI’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı ve/veya 18 yaşından küçük olduğu tespit edilirse ŞİRKET tarafından üyelik tesis edilemez ve/veya onaylanmaz ve/veya tesis edilen üyelik askıya alınır ve/veya kalıcı olarak iptal edilir ve/veya KULLANICI’ya ödül karşılığı para ödemesi yapılmaz. KULLANICI; hiçbir surette bot, gerçek kişi olmayan sanal kişi ve benzeri uygulamalar üzerinden Uygulama’yı kullanmayacağını kabul ve beyan eder. UYGULAMA’yı jailbrake yapılmış cihazlar çalıştırır ancak bu ihtimalde KULLANICI ödüle hak kazanmaz. UYGULAMA emülatörler üzerinden çalışır ancak emülatör kullanan KULLANICI ödüle hak kazanmaz. KULLANICI’nın sahte konum uygulaması kullandığının tespiti halinde KULLANICI ödüle hak kazanmaz.
UYGULAMA’nın Apple markası ile herhangi bir ortaklık ve/veya sponsorluk ilişkisi bulunmamaktadır. KULLANICI herhangi bir hiçbir surette Apple markasına karşı herhangi bir talepte bulunmayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI Uygulama ile ilgili e-posta ve mesaj yazışmalarında ve yapacağı yorumlarda genel ahlak, Türk toplumunun değer ve ilkeleri ile genel olarak toplumun iletişim kurallarına uymayı, yazışmalar esnasında arasında oluşabilecek anlaşmazlıklardan ŞİRKET’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
KULLANICI; yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bilgi talep edilmesi halinde, ŞİRKET’in KULLANICI’ya ait bilgileri resmi makamlara açıklamaya ve/veya iletmeye yetkili olacağını ve bu sebeple ŞİRKET’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.
KULLANICI, Uygulama’ya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçları’nı gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçları’nı kullanma hakkı münhasıran KULLANICI’ya aittir ve başka bir 3. kişiye devredilemez. KULLANICI bilgilerini üçüncü kişilere ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçları’nın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması ve sonuçlarından KULLANICI tek başına
sorumlu olacaktır. ŞİRKET’in usulsüz kullanım yapan 3. kişi ve/veya kişilerin kimliklerini tespit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI; yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, kendisine ait bilgilerin başka bir üçüncü kişi tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden tek başına kendisinin sorumlu olduğunu, usulsüz kullanıma dayalı her türlü işlemin kendisi yönünden bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, şifresinin başkaca 3. kişiler tarafından ele geçirildiğini ve/veya ahlaka, adaba ve kanunlara aykırı şekilde kullanıldığını öğrendiği takdirde ŞİRKET’i destek@parayakos.com e-posta adresinden derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde KULLANICI, ŞİRKET’in uğrayacağı zararlardan ŞİRKET’i beri kılmayı taahhüt eder ve bu zararlardan KULLANICI yalnızca kendisi sorumlu olacağını kabul eder. İşbu madde kapsamında belirtilen usulsüz kullanıma ilişkin kaynaklı ŞİRKET’in fazlaya ilişkin tüm yasal hakları saklıdır.
KULLANICI, Uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET KULLANICI tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı doğabilecek olan hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
ŞİRKET’in sunduğu mobil Uygulama hizmetinden yararlanan KULLANICI, Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. KULLANICI’nın, Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. KULLANICI Uygulama hizmetinden yararlanırken; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ŞİRKET’in Uygulama’ya ilişkin mobil Uygulama ve/veya mobil Uygulama internet sitesi üzerinden yayımlayacağı bildirimlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI işbu Uygulama’nın tüm hakları ile ŞİRKET’e ait olduğunu ve ŞİRKET tarafından işletildiğini kabul eder. Uygulama’nın içeriği fikri ve sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. KULLANICI, ŞİRKET ve/veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları ve veri tabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
KULLANICI tarafından yapılan paylaşımlarda dâhil olmak üzere Uygulama’da yayınlanan ve/veya paylaşılan içeriklerden dolayı ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Başkaca üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin kendi sorumluluğundadır. ŞİRKET, üçüncü kişiler tarafından paylaşılan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
KULLANICI ve ŞİRKET bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin KULLANICI tarafından onaylanması ve uygulanması, KULLANICI ve ŞİRKET arasında ortaklık, temsilcilik ve/veya işçi-işveren ilişkisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hukuki ilişki olduğu sonucunu doğurmaz.
KULLANICI tesisinin ilk ve en önemli koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve “18 yaşından büyük” olmaktır. KULLANICI, üyelik formunu doldurduktan ve Paraya Koş MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni okudum ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICI’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı ve 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi halinde; ŞİRKET KULLANICI’nın üyeliğini tek taraflı olarak süreli ve/veya süresiz olarak askıya alma ve/veya Sözleşmesi’ni feshetme ve/veya KULLANICI’ya ödül karşılığı ödeme yapmaktan imtina etme hakkına sahiptir. Bu ihtimalde; KULLANICI, itiraz hakkı bulunmadığını ve ŞİRKET’e karşı maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. madde ve/veya işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın yükümlülüklerine aykırı davranması halinde zarar meydana gelmesi halinde; KULLANICI, ŞİRKET’in bizzat ve/veya 3. kişilerin talepleri dolayısıyla uğrayacağı zararlardan ŞİRKET’i beri kılmayı, tüm sorumluluğu şahsi olarak yüklenmeyi ve tüm zararları herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı aranmaksızın nakden ve defaten tanzim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, UYGULAMA üzerinden sunulan oyun Hizmeti’nden yararlanırken kendisinin, diğer kullanıcıların ve 3. kişilerin can ve mal güvenliğini riske atmayacak, gerekli tüm tedbirleri alacak, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanun ve uygulamalarına riayet edecek şekilde hal ve tutum sergileyeceğini aksi halde hiçbir sınırlama olmaksızın tüm haksız fiil, zarar ve tazminat taleplerinden kendisinin tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
“Paraya Koş” Uygulama içeriği münhasıran ŞİRKET’e aittir ve izinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve kullanılamaz.
ŞİRKET Uygulama’da sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirme, KULLANICI’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri KULLANICI da dahil olmak üzere erişimine kapatma ve silme hakkını saklı tutar. ŞİRKET, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ŞİRKETİ’in fazlaya ilişkin tüm yasal hakları saklıdır.
ŞİRKET; Uygulama’da mevcut her türlü hizmetin şart ve kurallarını önceden herhangi bir ihtara gerek olmadan değiştirme, yeniden organize etme, Uygulama’yı durdurma ve/veya tamamen kaldırma hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler Uygulama’da ve/veya Uygulama’ya özgülenen www.parayakos.com uzantılı internet sitesinde yayınlandığı anda derhal yürürlüğe girer ve KULLANICI tüm değişikleri anlık olarak takip etmekle yükümlüdür.
ŞİRKET Uygulama kapsamında verdiği Hizmetler’in sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. ŞİRKET’in, özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu teknik arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü durum, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan aksaklık ve gecikme ve benzeri dış etkenler, usulsüz ve yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklık, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar ile ilgili ve bunlar dolayısıyla KULLANICI’nın uğraması muhtemel zararlardan hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
ŞİRKET gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Uygulama’ya erişimi sınırlandırma veya durdurma hakkına sahiptir.
7. HİZMETLER / ÖDEME
“Paraya Koş” mobil Uygulama üyeliği ücretsizdir. ŞİRKET; sunduğu mobil hizmetin içeriğinde, ücret ve ödeme politikasında istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Oyunun kuralları, nasıl oynanacağı ve ödeme koşullarına ilişkin detaylı bilgiye www.parayakos.com adresinden üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. ŞİRKET, dilediği zaman oyun ve ödeme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. KULLANICI, Uygulama üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayarak öncesinde www.parayakos.com adresinde yer alan tüm bilgileri incelediğini ve mobil Uygulama’yı kullanırken tüm değişiklikler ve güncellemeler ile ilgili www.parayakos.com adresini eş zamanlı olarak takip edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın üyelik bilgileri ile banka IBAN bilgilerinin uyuşmaması ve/veya farklı kişilere ait olduğunun tespiti halinde ŞİRKET KULLANICI’ya ödeme yapmama hakkını her zaman saklı tutar.
8. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Mobil Uygulama’dan yararlanmak isteyen kişiler, Üyelik kayıt ekranında talep edilen bilgileri girerek Uygulama’ya üye olabilirler.
Uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle KULLANICI kişisel verilerini (adı/soyadı, telefon, banka bilgisi, adres veya e-posta adresleri gibi) ŞİRKET ile paylaşmaktadır. ŞİRKET tarafından bu kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenecektir. Bahsedilen kişisel verilerin neler olduğu, hangi amaçlarla işleneceği, kişisel verinin sahiplerinin hakları ŞİRKET tarafından KULLANICI’ya sunulacak Kullanıcı Aydınlatma Metni’nde ilgili mevzuata uygun olarak yer alacaktır.
ŞİRKET işbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe Kişisel Bilgiler’den herhangi birini ŞİRKET’in sözleşmenin ifası kapsamında iş birliği ve ticari ilişki içinde olduğu taraflar hariç olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda ŞİRKET, işbu Sözleşme hükümleri dışında KULLANICI’ya ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.
Yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklar kapsamında,
Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir anket ve/veya araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi halinde.
ŞİRKET işbu madde hükmü saklı tutulmak koşulu ile, Kişisel Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir.
KULLANICI tarafından üyeliğin kaldırılması/sonlandırılması halinde KULLANICI’nın tüm Kişisel bilgi ve verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak geri getirilemez şekilde silinir.
9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tek hakem nezdinde tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul, tahkim dili Türkçe’dir.
10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, “Paraya Koş” markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları ŞİRKET’e aittir ve/veya ŞİRKET tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ŞİRKET’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler ŞİRKET’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ŞİRKET’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
11. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
ŞİRKET, kendi takdirinde olmak üzere işbu Sözleşme’yi veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. KULLANICI, değiştirilen hükümleri Uygulama üzerinden ve www.parayakos.com uzantılı internet sitesi üzerinden kendisi takip etmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme, KULLANICI’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
12. MÜCBİR SEBEPLER
Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, pandemi (salgın) ŞİRKET’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ŞİRKET’in makul kontrolü haricinde gelişen ve ŞİRKET’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar neticesinde oluşabilecek gecikme, eksik ifa, ifa etmeme herhangi bir temerrüt hali oluşturmayacak yine bu ve bu gibi durumlar dolayısıyla KULLANICI, ŞİRKET’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
13. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
KULLANICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKET’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
14. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
İşbu Sözleşme, KULLANICI Uygulama’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. KULLANICI’nın üyelik hesabını silmesi ve/veya ŞİRKET tarafından KULLANICI’nın üyeliğin geçici veya kalıcı olarak durdurulması ve/veya ŞİRKET tarafından UYGULAMA’nın geçici veya kalıcı olarak kaldırılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. KULLANCI, hiçbir sınırlama olmaksızın dilediği her zaman üyelik hesabını silme ve iptal etme hakkına sahiptir. KULLANICI’nın üyeliğini silmesi halinde sözleşme ilişkisi bir bütün olarak geri döndürülemez şekilde kalıcı olarak sona erer.
ŞİRKET aşağıda sayılan hallerde Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkını haizdir:
KULLANICI’nın işbu Sözleşme ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi.
KULLANICI’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini bozacak davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması.
KULLANICI’nın kendisi için oluşturulmuş KULLANICI profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması.
KULLANICI’nın, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.
KULLANICI’nın bu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerden herhangi birisini yerine getirmemesi.
KULLANICI, Sözleşme’nin feshi sebebiyle, ŞİRKET’in uğrayacağı her ne nam altında olursa olsun her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
15. TEBLİGAT ADRESLERİ
Uygulama, Uygulama’ya üye olunduğu sırada, KULLANICI’dan peşinen elektronik posta adres bilgisinin verilmesini talep etmektedir. KULLANICI’nın ŞİRKET’e bildirdiği elektronik posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için tebligat adresi olarak kabul edilmektedir.
KULLANICI, mevcut elektronik postasındaki değişiklikleri yazılı olarak ŞİRKET’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, Uygulama’da kayıtlı olan elektronik postasına yapılacak talep ve bildirimlerin geçerli olacağını ve KULLANICI’ya usulüne uygun olarak yapılmış sayılacağını kabul eder.
ŞİRKET’in KULLANICI’nın kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın ŞİRKET tarafından gönderilmesinden en geç 24 (saat) saat sonra KULLANICI’ya ulaştığı kabul edilecektir.
16. YÜRÜRLÜLÜK
KULLANICI, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, 16 (on altı) maddeden oluşmakta olup KULLANICI’nın elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
KULLANICI
LİYA GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ